Welkom op deze site

Even voorstellen ...

De studieverzameling van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de Universiteit Twente is in 1979 binnen de afdeling Elektrotechniek opgezet - als vervolg op privé activiteiten - om oudere apparatuur niet verloren te laten gaan. De verzameling wordt beheerd door een facultaire commissie Studieverzameling EWI. Sinds 2007 is de verzameling ondergebracht in de Stichting Ampère.

Open Huis

De Historische Studieverzameling EWI stelt zijn werk- en opslagruimten op vloer 5 van Carré open voor bezoekers.
Vrije inloop op woensdagmiddagen. Maak voor andere tijdstippen een afspraak.

Verkoop overtollige oude apparatuur

Sommige overgebleven apparatuur past niet in de collectie of is overtollig en wordt daarom ter verkoop aangeboden. Daaronder zijn voor liefhebbers nog veel waardevolle en bruikbare apparaten. In het bijzonder meetinstrumenten en testapparatuur. Een overzicht met foto's is te vinden onder MARKTPLAATS! Verkoopprijzen zijn nader overeen te komen; ze liggen normaliter in de orde van 15 tot 100 Euro, bijzondere objecten daargelaten. Uiteraard komt de opbrengst ten goede aan de doelstelling van de studieverzameling. Heb je interesse in het verkrijgen van een bepaald apparaat of wil je gewoon nog eens rondkijken? Stuur dan een email voor een afspraak naar studieverzameling@utwente.nl.

Oude computer, projector of media speler nodig?

Beeld, geluid en geheugenmedia verouderen zo snel dat oude opnames of bestanden niet meer eenvoudig vertoond of gelezen kunnen worden. Oude apparatuur aanwezig bij de studieverzameling biedt mogelijk een oplossing. Zo leende SV Scintilla een diaprojector voor zijn elfde lustrumfeest, om oude dia's te kunnen vertonen en, voor de reünisten, een kleine expositie van nostalgische apparatuur.

Actueel

Boulitte ECG in het Atrium van het TechMed Centre

De historische Boulitte Elektrocardiograaf was al een tijdje te bewonderen in de Technohal. Na de onthulling door Heleen Miedema op 29 februari blijft de tafelvitrine met de Boulitte ECG er permanent als historisch monument. Het staat er ter ere van het baanbrekende werk van Willem Einthoven als arts-onderzoeker in Leiden. Een eeuw geleden in 1924 ontving hij daarvoor de Nobelprijs. De Boulitte is een apparaat uit ca. 1930 waarmee tot in de jaren 50 in het Stadsmaten ziekenhuis letterlijk “hartfilmpjes” werden gemaakt. Het markeert de opkomst van de medische diagnostiek en is te beschouwen als het begin van de technische geneeskunde.

Nalatenschap prof. Duijvestijn opgenomen in UT Campusarchief

Rond de jaarwisseling 2017/2018 heeft de Historische Studieverzameling van de faculteit EEMCS zich ontfermd over de nalatenschap van prof. Arie Duijvestijn, wegbereider van het vakgebied Informatica aan de THT/UT en eerste decaan van de faculteit INF. Na het overlijden van Duijvestijn in 1989 zijn vergeefse pogingen ondernomen - onder andere door oud-medewerker Gerrit van der Hoeven - om correspondentie, documenten en media te ordenen en uit te zoeken. Met als gevolg dat de spullen in zijn nooit opgeruimde studeerkamers thuis bleven liggen totdat bijna twee decennia later het huis ontruimd werd. Ladingen willekeurig volgepakte verhuisdozen werden bij de Studieverzameling opgeslagen. Daarmee kon een ereschuld uiteindelijk worden ingelost. Na een lang traject van doorspitten en selecteren heeft Gerrit van der Hoeven de nalatenschap uitgezocht en beschreven. Het resultaat past in 5 van de meer dan 20 oorspronkelijk aangeleverde verhuisdozen. Het wordt als collectie A.J.W. Duijvestijn opgenomen in het UT-campusarchief. Op een speciale bijeenkomst op 7 september in de Zilverling is - in het bijzijn van de kinderen van Duijvestijn en voormalige medewerkers - de gearchiveerde collectie overgedragen aan Wiljan Puttenstein, hoofd van het UT-archief. [Foto UToday]
Tekst uitgesproken door G vd Hoeven bij Overdracht archief Duijvestijn.pdf

UT wordt lid van de Stichting Academisch Erfgoed

Na vele jaren lobbyen sluit de Universiteit Twente zich als één van de laatste universiteiten aan bij de landelijke stichting voor behoud van academisch erfgoed (SAE). Deze stichting - oorspronkelijk door 5 universiteiten opgericht - bestaat inmiddels ruim 20 jaar. De UT wordt per 1 januari 2023 de 12e deelnemende universiteit. De SAE fungeert als kennisplatform en belangenbehartiger voor behoud van academisch erfgoed in ruime zin.
De EWI-studieverzameling vertegenwoordigd door de Stichting Ampère heeft aansluiting bij de SAE sinds haar vestiging in Carré voortdurend beijverd. Als vorm van erkenning en tevens ter ondersteuning van haar activiteiten binnen de UT. Na diverse pogingen blijkt de tijd nu rijp voor universiteitsbreed erfgoedbeleid en samenwerking met de SAE. Deze wending is mede te danken aan Wiljan Puttenstein als nieuw hoofd van het Archief binnen LISA en aan de opstelling van het huidige CvB.
Read more in UToday ...
SAE Blog: Academisch Erfgoed in Twente - Wiljan Puttenstein