Organisatie rond de studieverzameling EWI

In het kader van de Historische Studieverzameling EWI van de UT kan een drietal gremia worden onderscheiden, te weten:

 • de stichting Ampère
 • de werkgroep Studieverzameling
 • de groep van consulenten

Alle leden in de genoemde gremia tezamen vormen de Commissie Studieverzameling

Stichting Ampère

De stichting is in 2007 opgericht ter professionalisering van de historische collectie van de faculteit EWI aan de Universiteit Twente. De stichting voert het beheer over de collectie en de daarvoor verantwoordelijke commissie. De stichting treedt op als onafhankelijk instituut los van de universiteit. Dat maakt het mogelijk fondsen te werven en subsidies aan te vragen ten behoeve van instandhouding en aanvulling van de historische collectie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Paul Regtien, voorzitter
 • Albert Schoute, secretaris
 • Henk Dapper, penningmeester
 • Riel Weenink, lid
 • Henk de Vries, lid

Werkgroep Studieverzameling

Een werkgroep van vrijwilligers (veelal gepensioneerden) draagt zorg voor het selecteren, conserveren, beheren en archiveren van de verzameling. De leden zijn als regel 1 dag per week aanwezig(woensdag) en hebben hun werkplek in gebouw Carré, kamer CR-5.340, tel. (053-489)4109

Momenteel bestaat de werkgroep uit:

 • Paul Regtien
 • Riel Weenink (email: riel.weenink@gmail.com, tel:06-16031946)
 • Sjouke Hornstra
 • Albert Schoute (email: a.l.schoute@utwente.nl, tel: 06-16388993)
 • Rob Quentemeijer (email:r.w.quentemeijer@utwente.nl, tel: 06-23243754)
 • Martin Beusekamp
 • Henk Dapper
 • Wim Oosterling
 • Gerrit Busscher
 • Pløn Verhagen
 • Fred van Goor
 • Ruud Heijstek
 • Marien Florijn
 • Piet Bergveld

Consulenten

De studieverzameling is opgedeeld in een aantal hoofdgebieden. Voor elk gebied is een consulent als hoofdverantwoordelijke aangewezen. Dit kunnen zijn: leden van de stichting, leden van de werkgroep of vertegenwoordigers van de leerstoelen.

 • Gert Jan Laanstra (Signalen en systemen)
 • Henk de Vries (Elektronica)
 • Marcel Schwirtz (Meet- & Regeltechniek)
 • Albert Schoute (Computerapparatuur)