Missie

De Studieverzameling EWI wil het historisch besef en de kennis van ontwikkelingen in het verleden ten aanzien van de Elektrotechniek en Informatietechnologie vergroten. De nadruk ligt hierbij op de vakgebieden die aan de afdelingen van de faculteit EWI worden onderwezen of onderzocht.
Ontwikkelingen worden geillustreerd aan de hand van voornamelijk voorbeelden uit het eigen onderzoek in de faculteit en strekken zich uit tot het heden.

Activiteiten

Om zijn missie te kunnen uitvoeren onderhoudt de Commissie Studieverzameling EWI de volgende zaken:
  1. Het depot met de verzamelde objecten, voornamelijk apparaten, onderdelen en handleidingen.
  2. Thematische ingerichte vitrines ter expositie van delen van de collectie, zowel centraal als verspreid bij de leerstoelen.
  3. Een website over de studieverzameling.

Oproep

Bij het opbouwen en completeren van de collectie kan ook aanbod van historische apparatuur uit privé bezit waardevol zijn om een beeld te geven van de computerisering zoals die in huis of in andere werkomgevingen heeft plaats gevonden.
Langs deze weg doet de commissie Studieverzameling ook een oproep aan medewerkers die hun kennis van en interesse in oude apparatuur willen inbrengen om systemen en apparaten te inventariseren, operationeel te houden en/of in een presentabele vorm te brengen.