Nieuws

Twin Tesla Replica

Ter gelegenheid van het lustrum van GEWIS heeft Frits Buesink een schaalmodel van de Twin Tesla gemaakt als demonstratie object van de Historische Studieverzameling EWI. Het model is een replica van de opstelling die Prof. G.C. Damstra (1930-2012) heeft gebouwd en in de voormalige Hazemeijer fabriek in Hengelo door hem werd gedemonsteerd. De replica zal bij de vakgroep Power Electronics & EMC gebruikt worden als studiemodel van elektrische ontladingen en electromagnetische compatibiliteit (EMC).

Elektrotechnisch en natuurkundig erfgoed in U-Parkhotel

Een stukje verleden van het gebouw de Hogekamp is terug te vinden in het opnieuw ingerichte deel waar nu het U-Parkhotel gevestigd is. Heel concreet is - onder de hoede van de historische studieverzameling EWI - de PDP-8 minicomputer, die stond opgesteld in de kantine van het EL/TN-gebouw, teruggekeerd naar zijn oude stek, nu het restaurant van het hotel. Dank zij de jaarcampagne 2019 van het Universiteitsfonds zijn 4 nieuwe vitrines aangeschaft. Twee staan in de gang langs de conferentiezalen; één is ingericht met apparatuur van de voormalige leerstoel Meettechniek, de andere laat de ontwikkeling van de telefonie zien. Twee andere vitrines zijn geplaatst in de doorloop van het retaurant/lobby naar de confeentiezalen. Zij bevatten een unieke verzameling oude instrumenten uit de periode 1850-1940, veelal gebruikt in het toenmalig middelbare schoolonderwijs. Deze verzameling komt uit privé bezit en is in bruikleen gegeven. Alle reden om even een kijkje te nemen.

Viering 40-jarig bestaan commissie Studieverzameling

Donderdag 21 februari 2019 vierde de Historische Studieverzameling van de faculteit EWI haar achtste lustrum. Het was toen precies 40 jaar geleden dat binnen de toenmalige afdeling Elektrotechniek een commissie "Studieverzameling" is ingesteld op voorstel van prof. ir. Dick Bosman, toen voorzitter van het EL-afdelingsbestuur. Voor medewerkers van EWI en genodigden waren alle ruimten van de studieverzameling op vloer 5 van Carré opengesteld van 12.00 tot 18.00 uur. Hoogtepunt vormde een feestelijk samenzijn vanaf 16.00 tot 18.00 met een drankje en een hapje. Daarbij heeft als aandenken aan prof. Bosman een korte toespraak en onthulling plaats gevonden in aanwezigheid van mevrouw Bosman.
Klik door op nevenstaande foto van Prof. Bosman voor een reportage.

UT omarmt Academisch Erfgoed?

Voorzitter Jacob Fokkema en secretaris Joep Huiskamp van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) hebben op 5 juni 2018 de UT bezocht en zijn rondgeleid over het UT terrein door hoofdarchivaris Jinne Stienstra. Dit ter voorbereiding op het gesprek met rector Thom Palstra over het behoud van academisch erfgoed in het algemeen en het UT-lidmaatschap van de SAE in het bijzonder. Hun bezoek aan de EWI studieverzameling was een welkome onderbreking en overtrof hun verwachtingen. Er zijn signalen die wijzen op een positieve verandering van het UT erfgoedbeleid.

Delftse Studieverzameling op bezoek

Op 5 juni 2018 heeft een delegatie van de Delftse Studieverzameling EWI een bezoek gebracht aan onze Twentse collectie. De delegatie bestond uit 19 personen. Na een korte kennismaking en een algemene inleiding door Paul Regtien is het gezelschap, onder begeleiding van onze medewerkers, groepsgewijs rondgeleid langs de diverse locaties van onze verzameling. Na afloop werd er gelunched, waarna Albert Schoute een presentatie over de inrichting van onze website heeft gegeven. Gedurende het hele bezoek werden geanimeerde discussies gevoerd over de tentoongestelde objecten. Alhoewel onze verzameling aanzienlijk kleiner is dan die van Delft bleken er toch vele unieke objecten te zijn. Voorts oogstte vooral onze manier van expositie door middel van vitrines veel bewondering. Om 13.30 vertrok het gezelschap om nog een bezoek te brengen aan het HEIM in Hengelo.

Analog Art Computing

Analoge elektronische computers kennen slechts een zeer korte bestaansperiode gedurende de jaren 1950-1975. Digitale computers hebben hun analoge equivalenten daarna volledig overvleugeld. Overgebleven analoge computers uit die tijd trekken echter nog veel belangstelling en leiden zelfs tot hernieuwde toepassingen. Kunstenaar Joost Rekveld, een van onze "marktplaats klanten", is bezig met de restauratie van een PACE TR-48 analoge computer als onderdeel van een project om tekeningen en beelden te maken. Lees meer over analoge computers in een door hem geschreven exposé.

Nalatenschap Stabilix BV

De inmiddels opgeheven firma Stabilix produceerde gedurende meer dan 50 jaar kristallen voor de telecommunicatie. Na het overlijden van de grondlegger en eigenaar, de heer A.E. Krösing (zie foto) besloot de familie het restant apparatuur en componenten dat nog in de woning aanwezig was ter beschikking te stellen van mogelijk geïnteresseerden. Via de website van de CSV werd contact gelegd, resulterende in drie autoladingen apparaten en vele verhuisdozen met boeken en elektronische componenten. Inmiddels is vrijwel alles uitgesorteerd. Een deel is opgenomen in de verzameling, en de rest ter beschikking gesteld aan studenten, geheel conform de wens van de familie.

Torsiograaf in beeld als "machine wisperer"

Luisteren naar trillingen in machines verschaft belangrijke informatie over hun functioneren. PhD kandidaat Andrea Sánchez, bezig met onderzoek naar de technologie van onderhouds-monitoring, geeft in een interview in het UT-nieuws (november 2014) uitleg over haar "human touch" benadering. Een torsiograaf, geleend van de historische studieverzameling, figureert als "machine wisperer".

Bijeenkomst met lezing over historische rekenmachines

Op woensdag 16 april 2014 heeft van 14 tot 16 uur een bijeenkomst plaats gehad met aandacht voor oude rekenmachines. Oud-medewerker Jan Entrop vertelt over het gebruik van mechanische rekenmachines in de periode 1950 - 1965 en de eerste bedrijfscomputers in Nederland. Daarna volgt een bezoek aan de studieverzameling. In de uitnodiging treft u het volledige programma aan en staat beschreven hoe u zich voor deelname kunt aanmelden. Aanleiding tot deze bijeenkomst is de fotopagina in het UT-Nieuws van de mysterieuse Bell Punch mechanische rekenmachine in bezit van de studieverzameling.

UT Nieuws besteedt aandacht aan academisch erfgoed op UT

In een achtergrondartikel wordt aandacht besteed aan het in stand houden van academisch erfgoed op de UT. Bij een inventarisatie komt de studieverzameling van de faculteit EWI naar voren als aansprekend voorbeeld van historische collectievorming.

Historisch apparaat krijgt "tweede leven" bij het Koninklijk Conservatorium

Het Instituut voor Sonologie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag heeft een Rohde&Schwarz-versterker uit het THT-erfgoed aangekocht ten behoeve van de analoge studio voor elektronische muziek. Van deze "Abstimmbare Anzeigeverstärker" bezat de UT twee exemplaren (bij de vroegere faculteiten EL en TN). Eén daarvan is aanwezig in de eigen collectie (zie collectieitem).

Mini-exposities in gebouw de Spiegel

In gebouw de Spiegel worden in de maanden mei en juni 2013 zeven mini-exposities getoond van bijzondere verzamelingen. Onder deze verzamelingen ingebracht door UT-medewerkers en studenten is een vitrine van de EWI studieverzameling ingericht met historische radio's.

Keithley Electrometer in bruikleen bij Greijdanus College Zwolle

Een Keithley Electrometer type 602 is uitgeleend ten behoeve van het VWO-6 natuurkunde-onderwijs aan het Greijdanus College in Zwolle. Met het meetinstrument kunnen zeer kleine stroompjes (pico-amperes) nauwkeurig worden gemeten. Het wordt gebruik voor de Franck & Hertz-proef, een experiment waarmee in 1914 de quantum-theorie van Bohr werd bevestigd. Zie verder: Handleiding voor VWO-6 en Resultaatmeting.

Verkoop overtollige elektrotechnische apparatuur

De verhuizing naar Carré heeft geleid tot een grootscheepse opruiming, waarbij een deel van de bewaarde apparatuur ter verkoop is aangeboden. Daaronder zijn voor liefhebbers nog veel waardevolle en bruikbare apparaten. In het bijzonder meetinstrumenten en testapparatuur. Een overzicht met foto's is te vinden onder MARKTPLAATS! Verkoopprijzen zijn nader overeen te komen; ze liggen normaliter in de orde van 15 tot 100 Euro, bijzondere objecten daargelaten. Uiteraard komt de opbrengst ten goede aan de doelstelling van de studieverzameling. Heb je interesse in het verkrijgen van een bepaald apparaat of wil je gewoon nog eens rondkijken? Stuur dan een email voor een afspraak naar studieverzameling@utwente.nl.

Verhuizing naar gebouw Carré

Eind 2010 is de EWI-studieverzameling verhuisd van de Hogekamp naar vloer 5 van Carré. Op deze bovenste verdieping van het gebouw bevinden zich technische installaties en speciale ruimten. De studieverzameling heeft er een werk/kantoorruimte (CR5340, tel. 4109) en een opslagruimte. Deze ruimten zijn gelegen aan de zuid-oost-hoek van het gebouw (de kant van parkeerplaats P3). De eenvoudigste toegangsroute is met de lift vanaf de medewerkersingang aan de zuid-oost-hoek van Carré. Route via de hoofdingang: eerst de trap op, dan alsmaar (ca. 100m) rechtuit doorlopen over de brede gang (de "diagonaal") tot de eerder vermelde lift (op een hoek met een zijgang naar rechts) of nog iets verder via het trappenhuis aan de linker hand.