Vloeistoffen

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 36

0   Adhesie-platen

Aantonen van verkleving.

0   Areo-meter

Bepaling van soortgelijke massa van vloeistoffen.

0   Areo-meter (2)

Bepaling van soortgelijke massa van vloeistoffen.

0   Areo-meter (3)

Bepaling van soortgelijke massa van vloeistoffen.

0   Barometer (luchtdruk)

Bepaling van luchtdruk.

0   Bodem-druk toestel (Pascal)

Aantonen van vloeistof-druk.

0   Bol van Archimedes.

Aantonen van opwaartse druk.

0   Brandspuit-pomp

Glazen brandspuit-pomp. (Van der Heyden)

0   Brandspuit-pomp

Metalen brandspuit-pomp (Van der Heyden)

0   Capillaire vaten

Naarmate de buis nauwer is, gaat het vloeistof-niveau hoger staan.

0   Capillaire vaten (2)

Wanneer men kwik in de wijde buis giet, staat het in de nauwe buis lager.

0   Cartesiaans duiker

Effect van drijven en zinken.

0   Communiserende vaten

Toont aan dat vloeistoffen die met elkaar verbonden zijn hetzelfde niveau hebben.

0   Diverse Aerometers

Vaststellen soortgelijk gewicht van vloeistoffen.

0   Dompel of waaier-pomp.

Verplaatsen van vloeistof.

0   Druktoename-toestel (Haretl)

Aantonen van druk op wanden, naarmate men dieper in de vloeistof komt.

0   Duikerklok

Aantonen van verbranding zuurstof .

0   Hydroliek-pomp

Bij geringe arbeid grote druk-opbouw.

0   Hygrometer (Dani?l)

Meting relatieve vochtigheid van lucht.

0   Libellen waterpas

Meten in het horizontale vlak.

0   Manometer

Bepaling van bovendruk.

0   Mohr-balans

Via hevel-balans de dichtheid van vloeistoffen vaststellen.

0   Proef Archimedes

Schijnbaar gewichtsverlies = het gewicht van de verplaatste vloeistof

0   Schroef van Archimedes

Toestel voor aantonen van waterverplaatsing.

0   Segner waterrad

Kolom-druk omzetten in energie.

0   Segner waterrad (Glas)

Kolom-druk omzetten in arbeid

0   Slang-waterpas

Meten van hoogteverschillen

0   Steekhevel (Pipet)

Opnemen van vloeistof uit een vat.

0   Tantalusbeker

Hevel-effect

0   Turbine van Pelon

Waterkracht omzetten naar energie.

0   U-buis met ongelijke benen.

U-buis voor het aantonen van verschillende zware vloeistoffen.

0   Waterstraal-pomp

Verplaatsen van lucht.

0   Wet Pascal

Vloeistoffen die zich onder druk aan alle kanten gelijk voortplanten.

0   Wet Pascal

Vloeistoffen die zich onder druk aan alle kanten gelijk voortplanten.

0   Zuig-drukpomp

Op druk brengen van vloeistoffen.

0   Zuigpomp

Aanzuigen van vloeistoffen.