Optiek

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 45

0   Aardse verrekijker

Toestel om beelden van veraf dichterbij te halen.

0   Bewijs spiegelwet

Reflectie van lichtstralen.

0   Brander

Brander voor verbranding van materiaal t.b.v. spectroscoop.

12   Camera Obscura

A darkened box with a convex lens and a light-sensitive plate at the backside, on which the image of an external object is projected and fixed by silver-bromide.

Een donkere kamer met aan de achterkant een lichtgevoelige glazen plaat waarop het beeld wordt geprojecteerd en door zilverbromide gefixeerd.

11   Carbon arc lamp (H. Davy, 1813)

Produces light by an electric arc. The carbon arc light, which consists of a controllable arc between two carbon electrodes in air. It was the first practical electric light.

Produceert licht d.m.v. een met de hand te regelen vlamboog tussen twee koolstofelektroden. Het was de eerste praktische elektrische lamp.

0   Cassette met lenzen

Diverse soorten lenzen.

0   Fosforiserende Buis

Laat het gebruiksdoel van kwik zien.

0   Heliostat (J.T. Silbermann 1806-1865)

Apparatus containing a movable mirror and built-in clock, to keep the reflected sunlight in a fixed direction.

Instrument met beweegbare spiegel en ingebouwd uurwerk, waarmee het zonlicht voor langere tijd op dezelfde plek gereflecteerd blijft.

0   Hoekspiegel met nonius.

Toestel voor constructie van spiegelbeelden.

14   Instrument to show Total Internal Reflection

Instrument to visualize refraction and total internal reflection of light in water.

Toestel voor het zichtbaar maken van lichtbreking en totale reflectie van licht in water.

15   Iris Diaphragm

The diaphragm opening can be varied by lamellae.

De diaphragma-opening kan door middel van lamellen worden gevarieerd.

4   Kaleidoscope

Cylinder with on one side a compartment with mirrors, filled with coloured beads. Viewed from the other side it shows a fine coloured pattern that changes when rotating the cylinder.

Koker die aan het ene einde een compartiment met spiegels bevat met gekleurde kralen of andere kleurige voorwerpen, en vanaf de andere kant een fraai kleurenpatroon laat zien, dat bij draaiing steeds andere vormen aanneemt.

0   Koolspits-projector

Licht-projector.

0   Lenzenkast

Ladenkast met lenzen t.b.v. Lichtproeven.

0   Lichtbrekings-toestel (Johannes M?ller 1436-1476)

Lichtbreking van water aantonen.

7   Microscoop

Optisch toestel om kleine voorwerpen te vergroot weer te geven.

0   Microscoop

Optisch toestel om kleine voorwerpen te vergroot weer te geven.

2   Microscope (Carl Zeiss)

This microscope was produced between 1880 and 1885 by Carl Zeiss (Jena). Series number 7919.

Deze microscoop werd geproduceerd tussen 1880 en 1885 door Carl Zeiss (Jena). Serienummer 7919.

8   Newton rings

An interference pattern caused by the reflection of light between two surfaces, a spherical surface and an adjacent flat surface.

Een interferentiepatroon dat ontstaat door reflectie van licht tussen twee oppervlakken: een sferisch en een vlak oppervlak.

6   Octant (John Hadely, 1682-1744)

Instrument for observing altitudes of a celestial body from a moving ship. Until 1767 most used instrument for navigation on sea, later replaced by the sextant.

Instrument voor het bepalen van de hoogte van een hemellichaam vanaf een bewegend schip. Was tot 1767 in de scheepvaart het meest in gebruik, daarna opgevolgd door de sextant.

1   Optical bench

Used to create combinations of lenses, for various applications.

Dient voor het zichtbaar maken van lenzen-combinaties voor verschillende doeleinden.

0   Optische Bank

Optische proeven.

0   Optische Bank t.b.v. Fotometrische proeven.

Proeven voor bepaling van lichtsterkte.

0   Optische Schijf (Hartl)

Om de loop van de lichtstralen in optische systemen te laten zien.

3   Pocket spectroscope

Instrument for elementary study of spectra.

Toestel om eenvoudig spectraal-onderzoek te doen.

13   Polarimeter

An instrument to measure the polarization angle of polarized light through optically active media.

Optisch instrument om de hoek van optische rotatie (verdraaiingshoek) van gepolariseerd licht door optisch actieve stoffen te meten.

11   Polarization instrument (Malus 1808)

Instrument to demonstrate various optical phenomena such as polarization and refraction of light (Malus, 1808).

Instrument voor het demonstreren van diverse optische verschijnselen zoals polarisatie en lichtbreking (Malus 1808).

0   Preparaten-doos

Glas-preparaten voor onder de microscoop.

5   Prism with adjustable angle

Used to show reflection of light through various liquids.

Dient voor het aantonen van reflectie van lichtstralen door verschillende vloeistoffen.

0   School-spectroscoop

Instrument om spectraal-analitische waarnemingen te doen.

9   Slit Diaphragm

The slit width can be varied by the vertical slide.

De spleetbreedte kan worden gevarieerd met een vertikale schuif.

0   Spectraal-buis

Buis om spectrum zichtbaar te maken van gassen.

0   Spectraalbuis-statief.

Spectraal-analyse.

10   Spectroscope

Instrument that separates light into its colours, using a prism or another refractive medium.

Met behulp van een prisma of een ander refracterend medium wordt licht ontleed in verschillende kleurcomponenten.

0   Stereo-kijker

Toestel om in fotografische platen diepte te onderscheiden.

0   Tele-loep

Vergrootglas

0   Toebehoren Optische Bank

Ter ondersteuning van optische proeven.

0   Toebehoren optische schijf.

Inrichting voor het aantonen van centrale stralenbundels.

0   Toebehoren optische schijf.

Spiegel om zonlicht op te vangen voor gebruik optische schijf.

0   Toebehoren optische schijf.

Objectieven t.b.v. Optische Bank.

0   Toermalijn-tang

Wordt gebruikt om polarisatie van licht zichtbaar te maken.

16   Two prisms

Used to demonstrate refraction of white light into different colours.

Gebruikt voor het aantonen van dispersie (kleurschifting) van wit licht in verschillende kleuren.

0   Uitgebreid Polarisatie-toestel (Johann Christian N?rrenberg 1787-1862)

Hoe licht zich gedraagd, wanneer het gevangen wordt.

0   Verstelbare Heliostaat-spiegel.

Spiegel voor gebruik van de heliostaat.

0   Vloeistof-prisma

Aantonen van de breking van het licht.