Elektromagnetisme

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 30

19   Barlow Motor (P. Barlow, 1776-1862)

Also called Faraday wheel. It explains the principle of a DC motor. The copper wheel is placed between two coils. When electrical current flows through the coils, the wheel starts turning.

Ook wel Faraday-wiel genoemd; verklaart het beginsel van de gelijkstroommotor. Het koperen wiel is geplaatst tussen twee spoelen (elektromagneten); als die bekrachtigd worden gaat het wiel draaien.

0   Demonstratie telefoonhoorn (Graham Alexander Bell 1847-1922)

Uitneembare demonstratie-telefoon.

0   Demping machnetisch velden.

Laat zien dat een magneet in een kooi niet in beweging komt.

0   Galvanoscoop

Meten van kleine stroompjes.

0   Gelijkstroom-bel

Zichtbaar maken hoe een gelijkstroom-bel werkt.

0   Grote inductie-klos (Heinrich Dani?l Rhumkorf 1803-1877)

Toestel voor hoge inductiestroom.

0   Inductie-klos voor scheeps-telefonie.

Werd gebruikt voor het aansturen van vonkenzenders op schepen.

0   Inductiespoel met een apart tandrad-onderbreker.

Inductie-apparaat voor diverse proeven.

6   Induction Coil with Gear Interruption

Instrument to demonstrate the principle of induction.

Apparaat voor het aantonen van het principe van inductie.

0   Klop-telegraaf (Key on board)

Toestel om op gehoor morse-signalen de detecteren.

0   Kool-microfoon met hoorn. (David Edward Hughes 1831-1900)

Demonstratie van het microfoonprincipe.

0   Luidsprekende microfoon

Demonstratie van luispreker/microfoon.

0   Magneet-inductor

Werking van een inductor voor een telefoonlijn.

5   Magnetic Induction Instrument

Demonstration of induction: in a coil moving in a magnetic field electricity is generated.

Aantonen van inductie: in spoelen die in een magneetveld bewegen wordt elektriciteit opgewekt.

0   Morse-telegraaf (Samuel Finley Breese 1791-1872)

Schoolmodel hoe een morse-telegraaf functioneert.

0   Proeven van Andr? Amp?re. (1775-1836)

Aantonen dat in een elektrische geleide eigenschappen worden vertoont t.o.v. de magnetische meridiaan.

0   Rhumkorff met kwik-onderbreker.

Produceren van inductiestroom.

0   Rogets-spiraal Peter Mark Roget 1789-1868)

Toont aan dat naast elkaar liggende windingen elkaar aantrekken.

12   Ruhmkorff Induction Coil

Induction coil with primary and secundary coil. Provided with a so-called Neef interruptor.

Inductiespoel met Slee-inductor met primaire en secundaire spoel. Als onderbreker is een zgn. onderbreker van Neef gemonteerd.

0   Slee-inductor (Dirk Barend Kagenaar 1842-1924)

Produceren van variabele inductiestroom.

0   Spoorweg-telegraaf (Werner Siemens 1816-1892)

Hoe een spoorweg-telegraaf functioneert.

0   Tafeltelefoon-toestel

Demonstratie van de werking van een telefoontoestel.

0   Telegraaf-galvanometer

Een galvanometer wordt gebruikt om de sterkte van de telefoonlijn te meten.

0   Telegraaf-relais (Caminada)

Werking van een telegraaf-relais.

0   Telegraaf-seinsleutel

Seinsleutel behorende bij spoorweg-telegraaf.

0   Twee Bell-telefoons

Demonstratie van geluidsoverbrenging d.m.v. Draad.

0   Vonk-inductor

Toestel voor lage inductiestroom.

0   Wijzer-telegraaf (Charles Wheatstone 1802-1875)

Schoolmodel hoe een seintelefraaf functioneert.

0   Wisselstroom-bel

Werking van een wisselstroom-bel.

0   Zend-telegraaf (Louis Br?quet 1880-1955)

Schoolmodel hoe een zend-telegraaf functioneert.