Kernfysica

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 14

Applied Nuclear Physics [Prof.E.C. Pollard-Prof. W. L. Davidson] [John Wiley & Sons-Chapman & Hall] [1951]

Atoombom [W. Vogt] [Scheltens & Giltay-Amsterdam] [1946]

De Nucleare Winter [P.R. Ehrlich/D. Kennedy/W. Orr Roberts] [Elsevier-Amsterd./Brussel] [1984]

Einfuehrung in die Physik der Atome [K.H. Hellwege] [Springer-Verlag] [1964]

Heidelbeger Taschenbuecher

Electronen, Atomen en Moleculen Handleiding TH Delft - No.62. [Prof. Dr. H.B. Dorgelo] [Delftsche Uitgevers Maatschappij Delft] [1946]

Handleiding bij het onderwijs aan de TH Delft No.62 - onder redactie van de centrale commissie voor studiebelangen

Elementaire deeltjes, atomen en moleculen [Prof. Dr. H.B. Dorgelo] [Delftsche Uitgevers Maatschappij N.V. - Delft] [1957]

Handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft.Onder redactie van de central commissie voor studiebelangen. Met medewerking van Mevr. Ir. C.C. Seppen-Poutsma en Ir. D.van Zoonen.

Energie uit atoomkernen [Prof. dr. J.D. Fast] [Natuur en Techniek] [1980]

Een speciale uitgave over kernenergie en de toepassing van radioactieve stiffen in wetenschap, techniek en geneeskunde.

Hyperfine structure in line spectra and nuclear spin [S. Tolansky] [Methuen & Co. LTD. London] [1948]

With 29 diagrams

Introduction to atomic physics [Harald A. Enge, M. Russell Wehr, James A. Richards] [Addison-Wesley Publishing Company] [1972]

Linear accelerators [Pierre M. Lapostolle, Albert L. Septier] [North-Holland Publishing Company] [1970]

Straling en radioactiviteit : Tsjernobyl 1986 : vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO [Prof. dr. D.W. van Bekkum, etc.] [Radiobiologisch Instituut T.N.O., Rijswijk] [1986]

Friese Pers Boekerij bv Drachten/Leeuwarden

Stralingsbescherming. Inleiding tot de stralingshygiene [Dr. J. Weber, Dr. C.E. Rasmussen] [Delftische Uitgevers Maatschappij B.V.] [1979]

Met vraagstukken bewerkt door Drs. A.H.L. Aalbers. Vereniging voor Studie-en Studentenbelangen, Delft.

The classical atom [F.L. Friedman, L. Sartori.] [Addison-Wesley Publishing Company, Inc.] [1965]

The fundamental particles [C.E. Swartz] [Addison-Wesley Publishing Company, Inc.] [1965]