Elektriciteit / Magnetisme

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 28

An introduction to electromagnetic theory [P.C. Clemmow] [Cambridge University Press] [1973]

Die elektrische Kraftuebertragung II [Herbert Kyser] [Verlag van Julius Springer] [1921]

Zweiter Band. Die Niederspannungs-und Hochspannungs- Leitungsanlagen.

Die elektrische Kraftuebertragung III/2 [Herbert Kyser] [Julius Springer] [1940]

Dritter Band Bau und Betrieb des Kraftwerkes Zweiter Teil Die elektrische Ausgestaltung des Kraftwerkes und der Uebertragung, Stromerzeugung, Schalt- und Sicherungsanlagen fuer Kraftwerk und Netz, Entwurfsgestaltung, Betrieb und Wirtschaftlichkeit.

Electriciteit [Prof. Dr. H.B. Dorgelo] [Uitgeverij Waltman - Delft] [1944]

Handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hoogeschool te Delft. Onder redactie van de Centrale Commissie voor studiebelangen. No. 23

Electriciteit en magnetisme. [H.A. Lorentz] [Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill] [1910]

Ontleend aan Beginselen der Natuurkunde Bewerkt door H.A. Lorentz en L.H.Siertsema.

Electricity and Magnetism Simulations [Robert Ehrlich and Jaroslaw Tuszynski, etc.] [John Wiley & Sons, Inc.] [1995]

Electricity and magnetism. Berkeley physics Course, volume 2. [Edward M. Purcell. Gerhard Gade University Professor Harvard University] [Mc.Graw-Hill Book Company] [1965]

Electromagnetic fields and waves [Paul Lorrain, Dale R. Corson] [W.H. Freeman and company] [1970]

Electronic warfare [Robert J. Schlesinger] [Prentice-Hall, Inc.] [1961]

Elektriciteit en magnetisme [Arthur F. Kip] [Het Spectrum] [1967]

Prisma-Technica

Elektromagnetische compatibiliteit. Analyse en onderdrukking van stoorproblemen [Dr. J.J. Goedbloed] [Kluwer Technische Boeken B.V. Deventer-Antwerpen] [1990/1993]

Foundations of electromagnetic theory [John R. Reitz / Frederick J. Milford / Robert W. Christy] [Addison-Wesley Publishing Company] [1979]

Fundamentele natuurkunde. Elektromagnetisme [Marcelo Alonso & Edward J. Finn] [Agon Elsevier] [1975]

Fundamentele natuurkunde ten dienste van het wetenschappelijk onderwijs.

Handbuch der Elektrizitaet und des Magnetismus [Prof. Dr. L. Graetz] [Verlag von Johann Ambrosius Barth] [1920]

Band IVMagnetismus und Elektromagnetismus

Handbuch der Elektrizitaet und des Magnetismus [Prof. Dr. L. Graetz] [Verlag von Johann Ambrosius Barth] [1918]

Band l. Elektrizitätserregung und Elektrostatik

Handbuch der Elektrizitaet und des Magnetismus [Prof. Dr. L. Graetz] [Verlag von Johann Ambrosius Barth] [1921]

Band II. Stationäre Strome.

Handbuch der Eletrizitaet und des Magnetismus [Prof. Dr. L. Graetz] [Verlag von Johann Ambrosius Barth] [1923]

Band III. Elektronen und Ionen

Handleiding Luctor's experimenteerset. Deel 5: Electriciteit en Magnetisme [Luctor NV Baarn]

Handleiding voor het nemen van proeven (ook door leerlingen) met Luctor's natuurkunde instrumentarium. Deel V Elektriciteit en magnetisme

Lijst van afbeeldingen. Deel I: Electriciteit en Magnetisme [Stig LIndholm] [Luctor N.V. Baarn]

Lijst van afbeeldingen behorende bij de Handleiding van Luctor's natuurkunde instrumentarium. Deel I: Electriciteit en Magnetisme door Stig Lindholm (in licentie bij Norstedt & Söner Stockholm)

Natuur en Techniek [Cornelsen-Velhagen-Klasing] [Van Gorcum Onderwijs] [n.v.t.]

Leren door experimenteren werkschrift

Permanent Magnets and Magnetism [D. Hadfield] [iliffe Books] [1962]

Phenomena in High-Frequency Systems [August Hund] [McGraw-Hill Book Company] [1936]

Samenvatting der elektriciteitsleer volgens het Giorgistelsel [P. Cornelius] [Philips' Technische Bibliotheek] [1958]

The electromagnetic field [Max Mason / Warren Weaver] [Dover Publications, Inc., New York] [1929]

The electromagnetic field in its engineering aspects [G.W. Carter] [Longmans] [1962]

The theory of magnetism. An introduction to the study of Cooperative Phenomena [Daniel C. Mattis, Ph. D.] [Harper & Row] [1965]

Theorie van het electromagnetische veld [Jhr. Dr. G. J. Elias] [P. Noordhoff N.V.] [1946]

Deel 1

Theory and design of electron beams [J.R. Pierce] [D. van Nostrand Company, Inc.] [1954]