Klassieke Mechanica

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 15

Bauelemente der Feinmechanik [Richter-v.Voss-Kozer] [Verlag Technik-Berlin] [1957]

Classical mechanics [T.W.B. Kibble] [McGraw-Hill Company Limited] [1966]

Het Vakblad 9e Jaargang nr. 1 [van Aken/Clous/van Dijk etc.] [H.E. Heikens] [1911]

Inleiding in de mechanica [A.N. Borghouts] [Delftsche Uitgevers Maatschappij N.V. - Delft] [1962]

Introduction to the principles of mechanics [Walter Hauser] [Addison-Wesley Publishing Company, Inc.] [1965]

Leerboek der mechanica. Met vraagstukken [Ir. C. van Drooge] [C.A.J. van Dishoeck N.V. bussum] [1929]

Machineonderdelen [G. Hofstede-H. Meewis-P. Ritterhaus] [Morks Drukkerij en Uitgeverij] [1956]

Mechanical Vibration and Shock Measurements [Prof. Jens Trampe Broch] [Bruel & Kjaer Measuring Systems] [1972-1973]

Mechanik Band 1 [E. Meissner und H. Ziegler] [Verlag Birkhauser] [1946]

Lehr-und Hand-bucher, Der Ingenieurwissen-schaften.

Mechanik Band II [E. Meissner und H. Ziegler] [Verlag Birkhauser Basel] [1947]

Dynamik der Star-ren Korper

Mechanische Technologie [H. Felix-J.W. Niermans] [Uitgeverij Kluwer] [1924]

Proceedings of the firs international congress for applied mechanics [Prof. ir. C.B. Biezeno, prof. dr. J.M. Burgers] [Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr. ] [1925]

Sterkteleer [Ir. H.L.R. Bakkker v.i., P. Buestraan] [N.V. Uitgevers-Maatschappij AE,E. Kluwer] [1954]

With: "Antwoorden van de vraagstukken uit het leerbroek Sterkteleerl

Theoretical mechanics [T.C. Bradbury] [John Wiley & Sons, Inc.] [1968]

Toegepaste Mechanica [R.J. Legger en G.L. Ludolph] [J.B. Wolters-Groningen] [1958]

Leerboek der mechanica