Elektrotechniek Algemeen

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 48

1974-1999 25 jaar Nederlands Elektriciteits Museum [Stichting Nederlands Elektriciteits Museum] [0]

Het ontstaan van het museum, Bijzondere machines en motoren, Het begin van de elektrische verlichting.

Begriffe der Elektronik [Siegfried B. Rentzsch] [Franzis-Verlag Muenchen] [1989]

Franziz Lexikon. 4018 Fachwoerter kurz und buendig erklaert.

Circuits, devices, and systems. A first course in electrical engineering. [Ralph J. Smith] [John Wiley & Sons, Inc., New York . London . Sydney . Toronto] [1976]

Compendium elektrotechniek [ Sjoerd Op 't Land ... [et al.]] [Uitgever Segment B.V., Beek] [2006]

Two copies. One copy for normal use. One copy in special storage.

Concepts in Systems and Signals [J.D. Sherrick] [Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.] [2001]

De Electriciteit [P. Van Cappelle] [A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij.] [1908]

Hare voortbreng-ing en hare toepassing in deindustrie en het maatschap-pelijk verkeer.Door: J.M.G. Scheffer.

De electrotechnische school [A. Ten Bosch N.Jzn., Ir. E.F. Suringar, Ir. C.L. van der Bilt, H. Benes.] [N.V. Uitgevers-Maatschappij v/h Van Mantgem & De Does] [1916/1920/1921/1]

De electrotechnische school 5 deelen: Deel I: Theoretische beschouwingen over gelijk- en wisselstroom. 1916. 316 p. Deel II: Toestellen in gebruik bij de sterkstroomtechniek (gelijk- en wisselstroom). 1920. 530 p. Deel III: Elektrische Tractie. 1921. 534 p. Deel IV: De Zwakstroomtechniek. 1918. 443 p. Deel V: Meer uitgebreide theoretische en practische beschouwingen over gelijk- en wisselstroom. 1918. 423 p.

Dictionary of Micro Electronics [Kluwer Technische Boeken] [Idem] [1991]

Die Elektrizitaet und ihre anwendungen [Dr. L. Graetz] [Verlag von J. Engelshorns Nachf] [1912]

Die Elektrizitaet und ihre Anwendungen [Prof. Dr. L. Graetz] [J. Engelhorns Nachf. Stuttgart] [1928]

Einfuehrung in die theoretische Elektrotechnik [Karl Kuepfmueller] [Springer-Verlag Berlin / Goettingen / Heidelberg ] [1959]

Electrical and Electronic Technology [E. Hughes] [Pearson Prentice Hall] [2008]

Electrical engineer's reference book [M.G. Say] [Butterworth & Co] [1973]

Electronisch vademecum [D.J. Wassenaar] [N.V. Uitgevers-Maatschappij AE,E. Kluwer] [1963]

Electrotechnisch Repetitorium [W. van Dam] [Spruyt, van Mantgem & De Does] [1956]

eerste gedeeltegelijkstroom

Electrotechnisch vademecum [D.J. Wassenaar] [AE.E. Kluwer Deventer] [1963]

Elektriciteitsleer voor de elektronentechnicus [A.W.N. Kerkhofs] [Philips Technische Bibliotheek] [1965]

Elektronisch vademecum. Handleiding voor de moderne elektronica [D. Blok, etc.] [AE.E. Kluwer Deventer] [1968]

Elektrotechnisch Vademecum. Handleiding voor de sterkstroomtechniek. [W. ter Brugge, B.A.Meijers, G.B. Nahuis, T.C. Smit] [N.V. Uitgeversmaatschappij. AE.E.Kluwer ] [1967]

Engineering design for electrical engineers [Alan D. Willcox] [Prentice-Hall International, Inc.] [1990]

Prentice-Hall International Editions.

General Electric Review (Volumes 27 - 41) [Prepaired by the Main Library of the General Electric Company] [1924 - 1938]

Grundlagen der Elektrochnik II Das magnetische Feld und die elekromagnetische Induktion [Georg Bosse] [Bibliographisches Institut Mannheim] [1967]

B.I-Hochschultaschenbuecher 183

Grundlagen der Elektrotechnik I Das elektrostatische Feld und der Gleichstrom [Georg Bosse] [Bibliographisches Institut Mannheim] [1966]

B.I-Hochschultaschenbuecher 182

Grundlagen der Elektrotechnik III Wechselstromlehre, Vierpol- und Leitungstheorie [Georg Bosse] [Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zuerich Hochschultaschenbuecher-Verlag] [1969]

Handleiding voor accumulatoren [Ir. J.O.M. Lockhorn] [De Technische Boekhandel H. Stam.] [1944]

Het nieuwe handboek der electriciteit [Eduard Welter] [Gebr. Graauw's U.M.-Amsterd.] [1931]

Hilfsbuch fur die Elektrotechnik [Karl Strecker] [Verlag von Julius Springer] [1921]

Hulpvakken voor de elektrotechniek: Herhalingsopgaven bij V.E.V.-examens Deel A. [E.G.J. Arends, S.B. Bouman, N.W. Velders] [Vereniging tot Bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland] [1962]

IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms [Wiley-Interscience] [1972]

IEEE Std 100-1972 Approved by the Standards Committee of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics terms [Frank Jay] [The Institute of Electrical and Electronics Engineers] [1984]

Introduction to digital techniques [n.b.] [n.b.] [N.B.]

International cen-tre for the Further ance of science teaching

Jongens en Electriciteit [A.P. Morgan en J.W. Sims] [W.J. Thieme & Cie] [1948]

Interessante proeven, zelf bouwen vanallerlei toestellen

Kurzer Abrisz der Elektrizitaet [Dr. L. Graetz] [Verlag von J. Engelhorn] [1906]

Vierte Auflage

Poly-elekronica zakboek [Ing. H.S. van Leerdam, etc.] [Reed Business] [2007]

Poly-elektronica zakboekje [R.J. van Overstraeten (red.)] [Koninklijke PBNA bv] [1989]

Practische Electriciteitsleer. Handboek in 5 delen. [G.J. Harterink, Chr. van der Steen] [A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.] [1937]

Compleet in 5 delen: Deel I. Algemeene electriciteitsleer. 371 p. Deel II. De generatoren en de motoren. 418 p. Deel III. De transformatoren. De gelijkrichters. De electriciteitsfabriek. Het transformatorstation. Het onderstation. De schakelinrichting. De toestellen. 416 p. Deel IV. Het leidingnet. De beveiliging van het leidingnet. Het galvanische element. De accumulator. De verschillende stroomverbruikers. 426 p. Deel V. De verschillende stroomverbruikers. Het machinebedrijf. Krachtoverbrenging. Electrische tractie. Het electrische licht. Electriciteit op schepen. De installaties. 500 p.

Sachkunde fuer Elektriker [W. Blakheim] [Verlag van B.G. Teubner, Leipzig] [1937]

Schakelmoduul inleiding elektrotechniek [ir. J. van Dijken, ing. G. Garsijn, ing. H.J.M. Gerver, ing. J.D. van Grol, ir. A.W. Theuerzeit, ir. G.J. Winkelhorst] [Wolters-Noordhoff Groningen] [2001]

Standard handbook for electrical engineers [Donald G. Fink / H. Wayne Beaty] [Mc.Graw-Hill Book Company] [1987]

Standard Handbook for Electrical Engineers [D.G. Fink, H.W.Beaty] [Mc.Graw-Hill Book Company] [1978]

Taschenbuch Elektrotechnik Band 3 Nachrichtentechnik [Prof. Dr.-Ing. Eugen Philippov] [VEB Verlag Technik Berlin] [1969]

Technisch Vademecum [Ir. G.L. Ludolph] [Techn. Uitgeverij H. Stam] [1953]

The Electrical Engineering Handbook [R.C. Dorf] [CRC Press] [1993]

The Electronics Handbook [Jerry C. Whitaker] [CRC Press/IEEE Press] [1996]

Theorie der wisselstroomen [Jhr. Dr. G.J. Ellias] [P. Noordhoff N.V.] [1943]

Onder medewerking van Ir. P.H. Boukema en Ir. B. van Dijl

Thomas Alva Edison [W. Brouwer] [L.J. Veen-Amsterdam] [1895]

Zijn leven, werkenen uitvindingen. Voorwoord: P. Louwerse

Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektrotechniker [ETZ-Verlag Gmbh., Berlin] [1939]

Wisselstroomtheorie II [Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten] [Electrotechnische Vereeniging Delft] [1960]