Elektro-Technisch

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 30

A course in electrical engineering Volume 2 [Chester L. Dawes] [Mc.Graw-Hill Book Company, Inc.] [1934]

Analysis and Design of Digital Systems [Vasil Uzunoglu, James C. Morakis] [Gorden and Breach Science Publishers] [1975]

Beknopt handboek der electrotechniek [Ir. C.L. van der Bilt] [N.V. Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr., Delft] [1933]

Delta Modulation Systems [R. Steele] [Pentech Press] [1975]

Electrical and Electronic Engineering Fundamentals [A.E. Fitzgerald, Sc.D., David E. Higginbotham, S.M.] [McGraw-Hill Book Company] [1964]

Electrical and Electronics Fundamentals. An Applied Survey of Electrical Engineering [V.A. Suprynowicz] [West Publishing Company] [1987]

Electrotechniek / Handleiding voor het electrisch bedrijf [Krachtwerktuigen bij de N.V. Uitgevers-Maatschappij ] [1945]

Electrotechnische constructie / Deel IV: asynchrone machines [Dr. Ing. C. Feldmann] [N.V. Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr., Delft] [1933]

Electrotechnische constructie. Deel I: Gelijkstroom [Dr. Ing. C. Feldmann] [N.V. Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr., Delft] [1934]

Elektrische centrales [H. Drenthen, Ir. K. de Koning e.i.] [De Technische uitgeverij H. Stam N.V.] [1964]

Elektrische Maschinen. Eine Einführung in die Grundlagen [Bödefeld, Theodor, Sequenz, Heinrich ] [Springer-Verlag] [1965]

Mit insgesamt 880 Abbildungen

Elektrotechniek Dritter Teil: Die Wechelstromtechnik [Prof. J. Herrmann] [Walter de Gruyter & Co.] [1920]

Einfuhrung in die Starkstromtechnik

Elektrotechniek voor Machinist-Elektricien [A. Vosmaer] [A.W. Sijthoffs Uitg.-Mij] [1908]

Leerboek voor den Machinist-Elektricien

Elektrotechniek zweiter teil: Die Gleichstromtechnik [Prof. J. Herrmann] [Walter de Gruyter & Co.] [1920]

Einfuhrung in die Starkstromtechnik.

Elektrotechnik erster teil: Die physikalischen Grundlagen [Prof.J. Herrmann] [Walter de Gruyter & Co.] [1920]

Einfurung in die Starkstromtechnik

Ferriet Info [Walter Geeraert] [Stichting Service Bureau VERON] [1996]

Voor hobbyisten en radioamateurs

Gelijkstroommachines, Deel 1: Theorie en metingen [Ir. A. Bloemen-R. Cazemier] [De Techn. Uitgeverij H. Stam] [1959]

Gelijkstroommachines, Deel I 2: Constructie en Ontwerp [Ir. A. Bloemen-R. Cazemier] [De Techn. Uitgevrij H. Stam] [1953]

Generation of Precision Artwork for PCB's [Preben Lund, Radiometer A/S, Kopenhagen] [John Wiley & Sons] [1978]

for Printed Circuit Boards

Handboek der Relaisschakeltechniek [J.Th. Appels & B.H. Geels] [N.V. Uitgeversmaatschappij Centrex-Eindhoven] [1965]

Philips Technische Bibliotheek

Heemaf Handboek [idem] [idem] [1959]

HEEMAF handboek van electrische machines en toestellen [N.V. HEEMAF Hengelo] [0]

Instrumentation Grouding and noise minimization [Consolidated Systems Corpor.] [Consolidated Systems Corpor.] [1965]

Leerboek der Electrotechniek. Deel V. [Ir. R. Drucker en Ir. J.R.G. Isbruecker] [Nijgh & van Ditmar N.V. Rotterdam] [1940/1941]

De toepassingen der Sterkstroomtechniek.

Noise [Aldert van der Ziel] [Prentice-Hall, Inc.] [1954]

Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications [M.E. El-Hawary] [Prentice/Hall International] [1986]

Solid-State Communications [John R. Miller Techn. Public. Editor] [McGraw-Hill Book Company] [1966]

Prepared by Texas Instruments Electronicseries

Standaard Lexicon TECHNIEK lll [Theodor Boveri, Theodor Wasserab, Helmut Jauslin] [Standaard Uitgeverij Antwerpen] [1967]

(Elektrische Energietechniek)

Understanding Delta-Sigma Data Converters [R. Schreier, G.C. Temes] [John Wiley & Sons, Inc] [2005]

Wisselstroommachines [Ir. P. Boer] [Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar] [1962]

deel IV,Leerboek der Electrotechniek