Algemene wiskunde

Selecteer op
Geef of verander zoekterm
Aantal items: 45

Advanced Calculus [Wilfred Kaplan] [Addison-Wesley Publishing] [1953]

Algebra en coordinatenleer [Dr. H. Looman] [N.V. De Technische Uitgeverij H. Stam] [1953]

Algebra Hoofdstukken [Prof. Dr. H. Bremekamp, Prof. Dr. C.H. van Os] [Delftsche Uitgevers Maatschappij ] [1945]

Algebra Hoofdstukken voor het propaedeutisch examen aan de Technische Hoogeschool

An Introduction to Fourier Analysis [R. D. Stuart] [Methuen & Co LTD (London), John Wiley & Sons INC (New York)] [1961]

An Introduction to the Finite Element Method [J.N. Reddy] [McGraw-Hill Book Company] [1984]

An introduction to the theory of infinite series [T.J. I'A. Bromwich] [MACILLAN AND CO., Limited] [1908]

A copy.

Analytische Meetkunde Deel I [Dr. J. Bijl enW.J.H. Salet] [Delftsche Uitgevers Maatschappij N.V. - Delft] [1962]

Beginselen der vector meetkunde [Ir.M.J. de Lange e.i.] [N.V. Hazemeyer Hengelo] [1941]

Beknopt leerboek der beschrijvende meetkunde [H.J. v. Veen] [P. Noordhoff N.V. Groningen, Batavia] [1941]

Beknopte analytische meetkunde [Dr. J.G. Rutgers] [P. Noordhoff N.V.] [1942]

A. Het platte vlak (99 figuren en 287 vraagstukken met antwoorden) B. De ruimte (40 figuren en 173 vraagstukken met antwoorden)

Complex Variables and Applications [R.V. Churchill] [McGraw-Hill Book Company, Inc.] [1960]

Student Edition

De beginselen van de differentiaalrekening. No. 2. DII [A.B. van Hamel, E.I.] [J. Waltman Jr.] [1914]

Vereniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hoogeschool.

Der Logarithmische Rechenschieber [Albert Nestler] [Albert Nestler] [N.B.]

Derksen en De Laive. Leerbroek der Algebra. [G.L.N.H. De Laive, Ir. H. van den Heuvel Rijnders] [W.J. Thieme & Cie] [1936/1937]

Eerste deel: Leerboek der Algebra met vraagstukken. Herzien en omgewerkt; 1936, 175 p. Tweede deel: Herzien; 1937, 208 p. Derde deel: Uitgave B. Herzien; 1938, 197 p.

Die Elemente der analytische Geometrie. Erster Teil: Die analytische Geometrie der Ebene. [Dr. H. Ganter / Dr. F. Rudio] [B.G. Teubner] [1913]

Zum Gebrauche an hoeheren Lehranstalten sowie zum Selbststudium mit zahlreichen Uebungsbeispielen

Einfuehrung in de hoehere Mathematik fuer Studierende und zum Selbststudium. Drei Baender. [Dr. Hans von Mangoldt] [Verlag von S. Hirzel, Leipzig] [1911/1912/1922]

Erster Band: Anfangsgruende der Infinitesimalrechnung und der analytischen Geometrie; erste Auflage, 1911. Zweiter Band: Differentialrechnung;erste Auflage, 1912. Dritter Band: Integralrechnung; dritte Auflage, 1922.

Encyclopaedia of Mathematics (10 Volumes) [M. Hazewinkel] [Kluwer Academic Publishers] [1987]

Vol-1 A-B (488p)| Vol-2 C (508p)| Vol-3 D-Fey (491p)| Vol-4 Fib-H (516p)| Vol-5 I-Lit (534p)| Vol-6 Lob-Opt (546p)| Vol-7 Orb-Ray (506p)| Vol-8 Rea-Sti (540p)| Vol-9 Sto-Zyg (536p)| Vol-10 Index (732p)|

Fourier & Laplace Transformaties [Divers] [Stam Techniek/Educatieve Partners] [1993]

EducaboekGU open universiteit

Goniometrie [Dr. W.K. Baart, Dr. B. Meulenbeld] [De Technische Boekhandel H. Stam.] [1938]

Voor het middelbaar technisch onderwijs, voor technische examens en voor zelfstudie.

Handboek der wiskunde I [Dr. L. Kuipers, Dr. R. Timman] [Scheltema & Holkema N.V. Amsterdam] [1966]

Inleiding tot de functietheorie [Dr. C.H. van Os] [P. Noordhoff N.V. Groningen, Batavia] [1935]

Integraalrekening [Dr. E.H.M. Beekman Mzn, M.I.] [J. Waltman Jr.] [1912]

Vereniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hoogeschool.

Introduction to numerical analysis [J. Stoer, R.Bulirsch] [Springer-Verlag] [1983]

Translated by R. Bartels, W. Gautschi, and C. Witzgall. 1980 by Springer-Verlag New York Inc.

Introduction to queueing theory [Robert B. Cooper] [North Holland] [1981]

Laplace Transforms [J. Williams] [George Allen & Unwin Ltd] [1973]

Problem Solvers Edited by L. Marder No. 10 Laplace Transforms

Leerboek der beschrijvende meetkunde [Dr. J.G. Rutgers] [P. Noordhoff N.V. Groningen, Batavia] [1933]

Eerste deel: De rechthoekige projectie. Tweede stuk: Hoofdstuk VIII t/m XII De kegelsneden,bol, cylinder en kegel met vlakke doorsneden en schaduwen (140 figuren in den tekst en 52 opgaven).

Leerboek der stereometrie [G.L.N.H. De Laive, Ir. H. van den Heuvel Rijnders] [W.J. Thieme & Cie] [1932]

With 'Overzicht van de Formules, voorkomende in de Beknopte Meetkunde'

Linear integral equations [William Vernon Lovitt, Ph.D.] [Dover Publications Inc. New York] [1950]

Modern analysis [E.T. Whittaker, G.N. Watson] [Cambridge University Press] [1952]

An introduction to the general theory of infinite processes and of analytical functions; with an account of the principal transcendental functions.

Non-linear systems and random vibration [Jens T. Broch] [Brueel & Kjaer] [1972]

Selected Reprints from Technical Review

Nonparametric Statistical Methods [Myles Hollander, Douglas A. Wolfe] [John Wiley & Sons] [1973]

On mathematics [Robert Edouard Moritz] [Dover publications, Inc. New York] [1958]

A Collection of Witty, Profound, Amusing Passages about Mathematics and Mathematicians. Copyright 1914 by Robert Edouard Moritz. Copyrigh 1942 by Cassia K. Moritz. This new Dover edition first published in 1958 is an unabridged and unaltered republication of the first edition which was originally entitled Memorabilia Mathematica of The Philomath's Quotation-Book.

Operational calculus [Balth. van der Pol, H. Bremmer] [Cambridge University Press] [1950]

Based on the two-sided Laplace integral.

Partieele Differentiaalvergelijkingen [Dr. H. Bremekamp] [P. Noordhoff] [1939]

Probability, Random Variables and Stochastic Processes [Athanasios Papoulis] [Mc.Graw-Hill Book Company / Kogakusha Company, LTD] [1965]

Printed in Japan

Queueing systems [Leonard Kleintock] [John Wiley and Sons] [1976]

Volume 1: Theory / 417 p Volume 2: Computer Applications / 549 p

Repetitiedictaat Analyse Deel II [Ir. W.J. Vollewens c.i.] [Uitgeverij Waltman - Delft] [1943]

Met andwoorden

Repetitiedilctaat Differentiaal-Vergelijkingen [Ir. W. J. Vollewens c.i.] [Delftsche Uitgevers Maatschappij Delft] [1947]

Repitiedictaat Analyse [Ir. W.J. Vollewens c.i.] [Uitgeverij Waltman - Delft] [1943]

Stereometrie [H.A. Faddegon, G. Krooshof] [J.B. Wolters] [1955]

Stereometrie voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs [Dr. P. Molenbroek and P. Wijdenes] [P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia] [1941]

Theory & Problems of Statistics [Murray R. Spiegel] [Schaum McGraw-Hill] [1961]

Theory and Problems of Complex Variables [Murray R. Spiegel, Ph.D.] [Schaum Publissing Company] [1964]

Theory of Fourier Integrals [E.C. Titchmarsh] [At the Clarendon Press-Oxford] [1948]

Waarschijnlijkheid en Statistiek [Prof. Dr. Hans Freudenthal] [De Erven F. Bohn-Haarlem] [1966]