Welkom op deze site

Even voorstellen ...

De studieverzameling van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de Universiteit Twente is in 1979 binnen de afdeling Elektrotechniek opgezet - als vervolg op privé activiteiten - om oudere apparatuur niet verloren te laten gaan. De verzameling wordt beheerd door een facultaire commissie Studieverzameling EWI. Sinds 2007 is de verzameling ondergebracht in de Stichting Ampère.

Open Huis

De Historische Studieverzameling EWI stelt zijn werk- en opslagruimten op vloer 5 van Carré open voor bezoekers.
Vrije inloop op woensdagmiddagen. Maak voor andere tijdstippen een afspraak.
Lees de UT50 brochure voor meer informatie.
Zie onder MEDIA→Albums de foto´s van de open-huis- en alumnidag tijdens de festiviteiten van de 50-jarige UT in 2011.

Verkoop overtollige oude apparatuur

Sommige overgebleven apparatuur past niet in de collectie of is overtollig en wordt daarom ter verkoop aangeboden. Daaronder zijn voor liefhebbers nog veel waardevolle en bruikbare apparaten. In het bijzonder meetinstrumenten en testapparatuur. Een overzicht met foto's is te vinden onder MARKTPLAATS! Verkoopprijzen zijn nader overeen te komen; ze liggen normaliter in de orde van 15 tot 100 Euro, bijzondere objecten daargelaten. Uiteraard komt de opbrengst ten goede aan de doelstelling van de studieverzameling. Heb je interesse in het verkrijgen van een bepaald apparaat of wil je gewoon nog eens rondkijken? Stuur dan een email voor een afspraak naar studieverzameling@utwente.nl.

Oude computer, projector of media speler nodig?

Beeld, geluid en geheugenmedia verouderen zo snel dat oude opnames of bestanden niet meer eenvoudig vertoond of gelezen kunnen worden. Oude apparatuur aanwezig bij de studieverzameling biedt mogelijk een oplossing. Zo leende SV Scintilla een diaprojector voor zijn elfde lustrumfeest, om oude dia's te kunnen vertonen en, voor de reünisten, een kleine expositie van nostalgische apparatuur.

Actueel

UT wordt lid van de Stichting Academisch Erfgoed

Na vele jaren lobbyen sluit de Universiteit Twente zich als één van de laatste universiteiten aan bij de landelijke stichting voor behoud van academisch erfgoed (SAE). Deze stichting - oorspronkelijk door 5 universiteiten opgericht - bestaat inmiddels ruim 20 jaar. De UT wordt per 1 januari 2023 de 12e deelnemende universiteit. De SAE fungeert als kennisplatform en belangenbehartiger voor behoud van academisch erfgoed in ruime zin.
De EWI-studieverzameling vertegenwoordigd door de Stichting Ampère heeft aansluiting bij de SAE sinds haar vestiging in Carré voortdurend beijverd. Als vorm van erkenning en tevens ter ondersteuning van haar activiteiten binnen de UT. Na diverse pogingen blijkt de tijd nu rijp voor universiteitsbreed erfgoedbeleid en samenwerking met de SAE. Deze wending is mede te danken aan Wiljan Puttenstein als nieuw hoofd van het Archief binnen LISA en aan de opstelling van het huidige CvB.

UToday: UT sluit zich aan ...

Twin Tesla Replica

Ter gelegenheid van het lustrum van GEWIS heeft Frits Buesink een schaalmodel van de Twin Tesla gemaakt als demonstratie object van de Historische Studieverzameling EWI. Het model is een replica van de opstelling die Prof. G.C. Damstra (1930-2012) heeft gebouwd en in de voormalige Hazemeijer fabriek in Hengelo door hem werd gedemonsteerd. De replica zal bij de vakgroep Power Electronics & EMC gebruikt worden als studiemodel van elektrische ontladingen en electromagnetische compatibiliteit (EMC).

Elektrotechnisch en natuurkundig erfgoed in U-Parkhotel

Een stukje verleden van het gebouw de Hogekamp is terug te vinden in het opnieuw ingerichte deel waar nu het U-Parkhotel gevestigd is. Heel concreet is - onder de hoede van de historische studieverzameling EWI - de PDP-8 minicomputer, die stond opgesteld in de kantine van het EL/TN-gebouw, teruggekeerd naar zijn oude stek, nu het restaurant van het hotel. Dank zij de jaarcampagne 2019 van het Universiteitsfonds zijn 4 nieuwe vitrines aangeschaft. Twee staan in de gang langs de conferentiezalen; één is ingericht met apparatuur van de voormalige leerstoel Meettechniek, de andere laat de ontwikkeling van de telefonie zien. Twee andere vitrines zijn geplaatst in de doorloop van het retaurant/lobby naar de confeentiezalen. Zij bevatten een unieke verzameling oude instrumenten uit de periode 1850-1940, veelal gebruikt in het toenmalig middelbare schoolonderwijs. Deze verzameling komt uit privé bezit en is in bruikleen gegeven. Alle reden om even een kijkje te nemen.