Database item [demo_398]
Titel Gelijkstroom-motor
Categorie Elektriciteit (kracht)
Beschrijving Model van een gelijkstroom-motor
Objectcode EK7
Herkomst AES
Werking Model een-fasige gelijkstroom-motor uitgevoerd met oliebrons-lagers. (glij-lagers)
Catalogus K. Blz.993 Art.62774
Maten Lengte: Breedte: 22 cm. Hoogte: 22 cm. Diepte: 22 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electriciteit%20(EK)/SH100057.jpg