Database item [demo_370]
Titel Magneet-elektrisch inductie-toestel.
Categorie Elektromagnetisme
Beschrijving Aantonen van Inductie elektriciteit.
Objectcode EM14
Herkomst EB
Werking Inductie-elektriciteit ontstaat doordat twee spoelen langs een magneet bewogen worden. Daar de spoelen verbonden zijn met een sleepcontakt, wordt de inductiespanning weggeleid.
Catalogus K. Blz.973 Art.62440
Maten Lengte: Breedte: 20 cm. Hoogte: 13 cm. Diepte: 12 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Magn.%20Telegrafie(EM)/SH100017.jpg