Database item [demo_367]
Titel Inductie-klos voor scheeps-telefonie.
Categorie Elektromagnetisme
Beschrijving Werd gebruikt voor het aansturen van vonkenzenders op schepen.
Objectcode EM11
Herkomst EB
Werking Een geheel afgeschermde inductie-klos in verband met isolatie en veiligheid. Werd gebruikt voor vonkenzenders op schepen.
Catalogus L. Blz. Art.
Maten Lengte: Breedte: 23 cm. Hoogte: 11 cm. Diepte: 13 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Magn.%20Telegrafie(EM)/SH100012.jpg