Database item [demo_363]
Titel Gelijkstroom-bel
Categorie Elektromagnetisme
Beschrijving Zichtbaar maken hoe een gelijkstroom-bel werkt.
Objectcode EM7
Herkomst EB
Werking Een gelijkstroom-bel werkt met een machnetische onderbreker; de zogenaamde hamer-interuptor.
Catalogus K. Blz.961 Art.62351
Maten Lengte: Breedte: Hoogte: 37 cm. Diepte: 12 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Magn.%20Telegrafie(EM)/SH100003.jpg