Database item [demo_344]
Titel Elektrolyse van water (August Wilhelm Hofmann 1866)
Categorie Elektrische inductie
Beschrijving Waterontledingstoestel voor het produceren van knalgas.
Objectcode EI28
Herkomst AES
Werking Aangezuurd water wordt verzameld in de glasbol. Door elektrolyse onstaat resp. waterstof en zuurstof in de buitenste buizen dat naar de kraantjes gedreven wordt. Bij samenvoeging ontstaat dan knalgas.
Catalogus L. Blz.323 Art.4000
Maten Lengte: Breedte: Hoogte: 83 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Inductie(EI)/SH100297.jpg