Database item [demo_343]
Titel Elektrolyse van water (Frentius)
Categorie Elektrische inductie
Beschrijving Negentien-eeuwse versie van een voltameter. Alessando Volta 1745-1827.
Objectcode EI27
Herkomst HKS
Werking Toestel dat aantoont dan een scheikundige verbinding die door stroom ontleedt wordt, evenredig is aan de stroomsterkte en tijd. (Wet Faraday 1832). Men meet de hoeveelheid zuurstof en waterstof in een bepaalde tijd.
Catalogus L. Blz.322 Art.3998
Maten Lengte: Breedte: 13 cm. Hoogte: 28 cm. Diepte: 19 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Inductie(EI)/SH100296.jpg