Database item [demo_340]
Titel Kooldraadlampen
Categorie Elektrische inductie
Beschrijving Weerstand in stroomkringen.
Objectcode EI24
Herkomst EB
Werking Weerstand van drie koollampen (110 volt) bij stroomdoorvoer. Men draait een lamp zover los dat hij uitgaat, zodat de weerstand in de stroomkring kleiner wordt, waardoor de twee andere lampen feller branden.
Catalogus L. Blz.271 Art.3040
Maten Lengte: 20 cm. Breedte: 6 cm. Hoogte: 14 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Inductie(EI)/P1020080.jpg