Database item [demo_335]
Titel Frequentiemeter
Categorie Elektrische inductie
Beschrijving Meten van periodes in wisselstroom-net.
Objectcode EI19
Herkomst EB
Werking Tongen frequentiemeter. Systeem Frahm (Siemens). Meetbereik van 40 tot 60 periodes, bij 150 volt.
Catalogus L. Blz. Art.
Maten Lengte: Breedte: Hoogte: 27 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Electr.Inductie(EI)/SH100289.jpg