Database item [demo_304]
Titel Element van Grenet (1888)
Categorie Elektro-dynamisch
Beschrijving Constante stroombron 2 volt.
Objectcode ED8
Herkomst EB
Werking In een chroomzuuroplossing staan twee koolplaten die beide aan een positieve pool verbonden zijn. Daartussen staat een negatieve zinkpool die opgetrokken wordt als het element niet gebruikt wordt.
Catalogus L. Blz.274 Art.3083
Maten Lengte: Breedte: Hoogte: 20 en 23 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Dynamische%20Electr(ED)/SH100251.jpg