Database item [demo_297]
Titel Spanningsomvormer
Categorie Elektro-dynamisch
Beschrijving Het omvormen van 110V gelijkstroom in wisselstroom, zowel in twee als drie fasen.
Objectcode ED1
Herkomst VIM
Werking Een 110V gelijkstroom-motor van Siemens, drijft een generator aan van het type Manchester. De rotor van de generator is in twee fasen gewikkeld, voor zowel wisselstroom als twee fasen.
Catalogus L. Blz.265 Art.2953
Maten Lengte: Breedte: 42 cm. Hoogte: 27 cm. Diepte: 20 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Dynamische%20Electr(ED)/SH100242.jpg