Database item [demo_258]
Index 258
Titel Elektrophoor
Categorie Statische elektriciteit
Beschrijving Elektrische ladingen opwekken.
Objectcode ES12
Herkomst AES
Werking De zinken schijf wordt gewreven op een ebonieten onderplaat, waardoor de schijf wordt geladen.
Catalogus L. Blz.245 Art.2803
Materiaal
Maten Diameter: 20 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Statische%20electriciteit/SH100180.jpg