Database item [demo_258]
Titel Elektrophoor
Categorie Statische elektriciteit
Beschrijving Elektrische ladingen opwekken.
Objectcode ES12
Herkomst AES
Werking De zinken schijf wordt gewreven op een ebonieten onderplaat, waardoor de schijf wordt geladen.
Catalogus L. Blz.245 Art.2803
Maten Diameter: 20 cm.
Afbeelding 0
Fotobestand ./Statische%20electriciteit/SH100180.jpg