• Organisatie rond de studieverzameling EWI

 • With respect to the organisation of the History Collection three associated gremia can be distinguished:

  • the Ampère foundation
  • the working group
  • the group of consulents

  The members of the gremia mentioned above do form together the committee «Historical Collection EWI»

  Ampère Foundation

  The foundation Ampère has been established in 2007 to professionalize the management of the historic collection.The Ampère foundation is the official representative of the history collection to the outside world. It provides a status independently of the university. This may help in fund raising and getting subsidies for museal activities.

  The board of the foundation is formed by:

  • Paul Regtien, president
  • Albert Schoute, secretary
  • Henk Dapper, treasurer
  • Riel Weenink, member
  • Ad Sprenkels, member
  • Henk de Vries, member

  Working Group

  The working group consists of volunteers (mostly retired personel) who maintain the collection. Generally, they are active one day per week (Wednesday), and have their working office in room CR 5.340, on floor 5 in building Carré, tel. (053-489)4109

  Currently, the group members are:

  • Paul Regtien
  • Riel Weenink (email: riel.weenink@gmail.com, tel:06-16031946)
  • Sjouke Hornstra
  • Albert Schoute (email: a.l.schoute@utwente.nl, tel: 06-16388993)
  • Wil Peeters
  • Rob Quentemeijer (email:r.w.quentemeijer@utwente.nl, tel: 06-23243754)
  • Jan van Alsté
  • Martin Beusekamp
  • Henk Dapper
  • Wim Oosterling
  • Gerrit Busscher
  • Pløn Verhagen

  Consulents

  The collection is divided in a number of main areas. In general, for each area a specific consulent is assigned. Currently, the following persons are involved:

  • Gert Jan Laanstra (Signals and systems)
  • Henk de Vries (Elektronics)
  • Ad Sprenkels (Sensors and microsystems / Biomedical applications)
  • Marcel Schwirtz (Control engineering)
  • Albert Schoute (Computer hardware)

  In het kader van de Historische Studieverzameling EWI van de UT kan een drietal gremia worden onderscheiden, te weten:

  • de stichting Ampère
  • de werkgroep Studieverzameling
  • de groep van consulenten

  Alle leden in de genoemde gremia tezamen vormen de Commissie Studieverzameling

  Stichting Ampère

  De stichting is in 2007 opgericht ter professionalisering van de historische collectie van de faculteit EWI aan de Universiteit Twente. De stichting voert het beheer over de collectie en de daarvoor verantwoordelijke commissie. De stichting treedt op als onafhankelijk instituut los van de universiteit. Dat maakt het mogelijk fondsen te werven en subsidies aan te vragen ten behoeve van instandhouding en aanvulling van de historische collectie.

  Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Paul Regtien, voorzitter
  • Albert Schoute, secretaris
  • Henk Dapper, penningmeester
  • Riel Weenink, lid
  • Ad Sprenkels, lid
  • Henk de Vries, lid

  Werkgroep Studieverzameling

  Een werkgroep van vrijwilligers (veelal gepensioneerden) draagt zorg voor het selecteren, conserveren, beheren en archiveren van de verzameling. De leden zijn als regel 1 dag per week aanwezig(woensdag) en hebben hun werkplek in gebouw Carré, kamer CR-5.340, tel. (053-489)4109

  Momenteel bestaat de werkgroep uit:

  • Paul Regtien
  • Riel Weenink (email: riel.weenink@gmail.com, tel:06-16031946)
  • Sjouke Hornstra
  • Albert Schoute (email: a.l.schoute@utwente.nl, tel: 06-16388993)
  • Wil Peeters
  • Rob Quentemeijer (email:r.w.quentemeijer@utwente.nl, tel: 06-23243754)
  • Jan van Alsté
  • Martin Beusekamp
  • Henk Dapper
  • Wim Oosterling
  • Gerrit Busscher
  • Pløn Verhagen

  Consulenten

  De studieverzameling is opgedeeld in een aantal hoofdgebieden. Voor elk gebied is een consulent als hoofdverantwoordelijke aangewezen. Dit kunnen zijn: leden van de stichting, leden van de werkgroep of vertegenwoordigers van de leerstoelen.

  • Gert Jan Laanstra (Signalen en systemen)
  • Henk de Vries (Elektronica)
  • Ad Sprenkels (Sensoren en microsystemen / Biomedische toepassingen)
  • Marcel Schwirtz (Meet- & Regeltechniek)
  • Albert Schoute (Computerapparatuur)