Welkom op deze site
 • Even voorstellen ...

 • De studieverzameling van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de Universiteit Twente is in 1979 binnen de afdeling Elektrotechniek opgezet - als vervolg op privé activiteiten - om oudere apparatuur niet verloren te laten gaan. De verzameling wordt beheerd door een facultaire commissie Studieverzameling EWI. Sinds 2007 is de verzameling ondergebracht in de Stichting Ampère.

 • Open Huis

 • De Historische Studieverzameling EWI stelt zijn werk- en opslagruimten op vloer 5 van Carré open voor bezoekers.
  Vrije inloop op woensdagmiddagen. Maak voor andere tijdstippen een afspraak.
  Lees de UT50 brochure voor meer informatie.
  Zie onder MEDIA→Albums de foto´s van de open-huis- en alumnidag tijdens de festiviteiten van de 50-jarige UT in 2011.

 • Verkoop overtollige oude apparatuur

 • Zie onder NIEUWS en MARKTPLAATS

Actueel
 • Viering 40-jarig bestaan commissie Studieverzameling

 • Donderdag 21 februari 2019 vierde de Historische Studieverzameling van de faculteit EWI haar achtste lustrum. Het was toen precies 40 jaar geleden dat binnen de toenmalige afdeling Elektrotechniek een commissie ‘Studieverzameling’ is ingesteld op voorstel van prof. ir. Dick Bosman, toen voorzitter van het EL-afdelingsbestuur. Voor medewerkers van EWI en genodigden waren alle ruimten van de studieverzameling op vloer 5 van Carré opengesteld van 12.00 tot 18.00 uur. Hoogtepunt vormde een feestelijk samenzijn vanaf 16.00 tot 18.00 met een drankje en een hapje. Daarbij heeft als aandenken aan prof. Bosman een korte toespraak en onthulling plaats gevonden in aanwezigheid van mevrouw Bosman.
  Klik door op nevenstaande foto van Prof. Bosman voor een reportage.

 • UT omarmt Academisch Erfgoed?

 • Voorzitter Jacob Fokkema en secretaris Joep Huiskamp van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) hebben op 5 juni 2018 de UT bezocht en zijn rondgeleid over het UT terrein door hoofdarchivaris Jinne Stienstra. Dit ter voorbereiding op het gesprek met rector Thom Palstra over het behoud van academisch erfgoed in het algemeen en het UT-lidmaatschap van de SAE in het bijzonder. Hun bezoek aan de EWI studieverzameling was een welkome onderbreking en overtrof hun verwachtingen. Er zijn signalen die wijzen op een positieve verandering van het UT erfgoedbeleid.