Welkom op deze site
 • Even voorstellen ...

 • De studieverzameling van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de Universiteit Twente is in 1979 binnen de afdeling Elektrotechniek opgezet - als vervolg op privé activiteiten - om oudere apparatuur niet verloren te laten gaan. De verzameling wordt beheerd door een facultaire commissie Studieverzameling EWI. Sinds 2007 is de verzameling ondergebracht in de Stichting Ampère.

 • Open Huis

 • De Historische Studieverzameling EWI stelt zijn werk- en opslagruimten op vloer 5 van Carré open voor bezoekers.
  Vrije inloop op woensdagmiddagen. Maak voor andere tijdstippen een afspraak.
  Lees de UT50 brochure voor meer informatie.
  Zie onder MEDIA→Albums de foto´s van de open-huis- en alumnidag tijdens de festiviteiten van de 50-jarige UT in 2011.

 • Verkoop overtollige oude apparatuur

 • Zie onder NIEUWS en MARKTPLAATS

Actueel
 • UT omarmt Academisch Erfgoed?

 • Voorzitter Jacob Fokkema en secretaris Joep Huiskamp van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) hebben op 5 juni 2018 de UT bezocht en zijn rondgeleid over het UT terrein door hoofdarchivaris Jinne Stienstra. Dit ter voorbereiding op het gesprek met rector Thom Palstra over het behoud van academisch erfgoed in het algemeen en het UT-lidmaatschap van de SAE in het bijzonder. Hun bezoek aan de EWI studieverzameling was een welkome onderbreking en overtrof hun verwachtingen. Er zijn signalen die wijzen op een positieve verandering van het UT erfgoedbeleid.

 • Delftse Studieverzameling op bezoek

 • Op 5 juni 2018 heeft een delegatie van de Delftse Studieverzameling EWI een bezoek gebracht aan onze Twentse collectie. De delegatie bestond uit 19 personen. Na een korte kennismaking en een algemene inleiding door Paul Regtien is het gezelschap, onder begeleiding van onze medewerkers, groepsgewijs rondgeleid langs de diverse locaties van onze verzameling. Na afloop werd er gelunched, waarna Albert Schoute een presentatie over de inrichting van onze website heeft gegeven. Gedurende het hele bezoek werden geanimeerde discussies gevoerd over de tentoongestelde objecten. Alhoewel onze verzameling aanzienlijk kleiner is dan die van Delft bleken er toch vele unieke objecten te zijn. Voorts oogstte vooral onze manier van expositie door middel van vitrines veel bewondering. Om 13.30 vertrok het gezelschap om nog een bezoek te brengen aan het HEIM in Hengelo.